Nawigacja

Dodatkowe dni wolne Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I -III Zestaw podręczników Rada Rodziców Zestaw programów nauczania Zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania stołówki szkolnej Program wychowawczo-profilaktyczny Wewnątrzszkolny System Oceniania Statut Sprawdzian szóstoklasisty

Dokumenty

Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ze zmianami z dnia 5 pażdziernika 2010 r. dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 są: 22.12.2017 r., drugi dzień rekolekcji, 30.04.2018 r., 02.05.2018 r., 04.05.2018 r., 01.06.2018 r.

 

 

 

       

Aktualności

Kontakt


  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie
    Czostków 83
    29-105 Krasocin
  • 041 391 70 38

Galeria zdjęć